Tilbake til startsiden

Østlandske fryserier AS

 

Østlandske Fryserier AS var en bedrift som drev fryse- og kjølelagring i 
Strandveien 10 på Lysaker i Bærum, samt i Oslo, Larvik, Trondheim og på Rudshøgda i Ringsaker. Selskapet ble etablert tidlig påi 1930-tallet av Ludvig Lorentzen. Det drev hovedsakelig med nedfrysing av produkter for AS Findus (fra slutten av 1950-tallet), og for Frionor Norsk Frossenfisk AL (fra 1963).

Fryseriet på Lysaker sto ferdig i 1940. Det var i sin tid det største fryseriet i landet og hadde
45 000 kubikkmeter fryserom.

I 1988 ble virksomheten delt i to. Østlandske Fryserier Drift AS ble solgt til Frigoscandia AB i 1989, mens Østlandske Fryserier Eiendom AS rev kjølelagrene i 1994 og bygget nytt hovedkontor for rederiet Wilh. Wilhelmsen ASA på eiendommen. 

Mer om Ludvig Lorentzen
Ludvig Lorentzen var sønn av skipsreder Hans Ludvig Lorentzen. Han kjøpte i 1917 det som var igjen av Lysaker av Inge Henry Hansen og startet i 1919 en kull- og koksforretning. Denne ble etter hvert til Lysaker Kullkompani AS som ble nedlagt i 1968.

Ludvig Lorentzen starte også en ferdigbetongfabrikk i 1931. Selskapet var blant de første som startet produksjon av fabrikkblandet betong i Nord-Europa, i 1929. Denne fabrikken ble nedlagt i 1969.

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Østlandske Fryserier)

Lokalhistoriewiki (Om Ludvig Lorentzen)

Bærumskart

Østlandske fryserier AS 1982. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Lorentzenbygget lå på vestsiden av fryseanlegget. Bygget er fra 1941 og oppkalt etter Ludvig Lorentzen som etablerte fryseriet. Bildet er fra 1970. Kilde: Bærum bibliotek