Tilbake til startsiden

Nedre Victoria

 

Nedre Victoria har adresse Professor Kohts vei 27. Her var det opprinnelig kuskebolig og stall. Huset er fra 1917.

I dag (2018) har ulike bedrifter, blant annet et kakkelovnsmakeri, etablert seg i bygningen. Det har tidligere også vært bilverksted i bygningen.

Kilde:

Bærumskartet

Nedre Victoria 2018. Sett fra sydøst. Kilde: Google Maps