Tilbake til startsiden


Mustad Eiendom, tidligere Mustad fabrikker

 

Det Gjøvikbaserte firmaet O.Mustad & Søn, grunnlagt 1832, hadde en stund vært på jakt etter en gunstig tomt i eller nær hovedstaden. Firmaet var raskt ute da Lysaker nitroglyserinfabrikk (Sprengstoffabrikken) ga opp etter eksplosjonen i 1874. Mustad fikk kjøpt tomten ved Fåbro, samt omkringliggende områder for 25 000 spesiedaler.

O.Mustad & Søn skulle bli en betydelig industriell aktør i området. Det første som kom opp var blant annet en spikerfabrikk som ble bygget i 1876, ca. 100 meter nedenfor Fåbrofossen. Vann fra fossen drev et turbinanlegg og man fikk laget elektrisk strøm. Fabrikken produserte ellers alt fra hesteskosøm (spesiell type spiker beregnet på å feste hesteskoen til hestens hover) til øksehoder og skruer. I 1889 ble virksomheten utvidet med et støperi der det ble laget ovner, komfyrer og annet støpegods for salg. I 1889 startet også en av landets første margarinfabrikker, Mustad margarin.

Frem til år 1900 vokste antall ansatte til over 350, og det utviklet seg etter hvert et eget Mustadsamfunn med et eget velferdssystem. I 1918 var Mustad Norges største bedrift.

I forbindelse med margarinproduksjonen valgte Wilhelm Mustad, i begynnelsen av første verdenskrig (19141918), å lagre svært store mengder tørket kokosmasse (kopra) på lektere utenfor Lysaker. Trolig var dette også betegnet som ren kokos, eller, på engelsk, clean kokos. Folk la merke til dette, og i denne forbindelse oppstod utrykket "klin kokos" for å beskrive noe som er uforståelig eller preget av sjansespill. For Mustad var lagringen en genistrek, med de store lagrene kunne han holde liv i margarinfabrikken under det meste av krigen.

Margarinfabrikken hadde 300 arbeidere omkring 1925 og sto for mange nyskapninger. Blant annet laget de den første fullvitaminiserte margarin, Vitamono, i 1924.

På 1960-tallet stiftet Mustad Forenede Margarinfabrikker. De markedsførte blant annet matvarer under merkenavn som Mils og Delikat.

I 1967 ble det bygget ny jernvarefabrikk som ble nedlagt i 1988. Næringsmiddelvirksomheten ble solgt i 1995.

I 1986 ble Mustad Eiendom opprettet. Området ble utviklet til næringseiendommer. Blant dem som etablerte seg her, var Statskraft og kjøpesenteret CC Vest. Se bilde. Det var i 2018 planer om at CC Vest skal vike plassen for annen næringsvirksomhet og boliger.

I 2013 kjøpte Mustad Eiendom Granfoss næringspark, og selskapet eide i 2018 hele området mellom Vollsveien og Lilleakerveien. Området har både næringslokaler og boliger.

I 1997 ble Mustad AS delt i tre nye selskaper, Mustad AS, Mustad Industrier AS og Mustad Eiendom AS

Mustad International Group ble skilt ut som eget selskap i 1977. På et tidspunkt besto gruppen av over 30 firmaer rundt om i verden, og arbeidet innen flere bransjer: hesteskosøm, papirmaskiner, papirkjerner og rør, skruer, tankmålesystemer og resirkulering av olje. Mustad International Group er verdens største produsent av hesteskosøm, og har fabrikker i Sverige, Sveits, Nederland, Marokko, Argentina, Brasil, Tyrkia, New Zealand og USA.

Mustad International Group er også store innen papirindustrien, som produsent av papirmaskiner. Den svenske divisjonen, Core Link, lager maskiner som inngår i papirproduksjon. Den spanske divisjonen, Tecasa, lager maskiner for produksjon av esker.


Tullins hus på Fåbro fra 1700-tallet ble i nyere tid totalrenovert av Mustad Eiendom, og i en periode benyttet som kontor deres virksomhet. I dag er det utleid til andre.

Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Wikipedia (Om Fåbru)

Wikipedia (Om O. Mustad & Søn)

Rasch-Engh, Rolf. (1988). Lysaker, en del av Bærum. Lysaker Rotary

Mustad Eiendom

Mustad fabrikker 1968. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek
Mustads Fabrik inntegnet på kart fra 1891. Kilde: Kart.1881
Her ser vi området mellom Lilleakerveien og Vollsveien som nå (2018) eies av Mustad Eiendom. Sett fra syd. På deler av området lå tidligere Mustad Fabrikker. Bildet er fra 2017. Kilde Google Maps