Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Adressen er i dag Markalleen 1 og Kveldsroveien 3. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 308 og 385)

På dette stedet startet familien Bjerkaas Bærum Kull- og Isopplag i 1915. På slutten av 1920-tallet begynte Ragnar Næss å selge ved å koks her.

I 1935 ble Ragnar Næss Bygningsartikler etablert. Selskapets styre besto av Ragnar Jul Næss som formann og Carl Daniel Halvorsen, begge fra Jar. Det var oppgangstider, og forretningen gikk godt frem til andre verdenskrig startet i 1940.
Ragnar Jul Næss døde i 1942, og styret besto nå av kona Ingrid Næss og Carl Daniel Halvorsen. Ingrid drev forretningen frem til 1952, da sønnene Jan og Roar Næss overtok.

Ingrid og Ragnar Næss startet opprinnelig sin virksomhet, beskrevet i avsnittet ovenfor, på jernbanens område på Stabekk. Det var først i 1953 firmaet kjøpte tomten Markalleen 1, og virksomheten ble flyttet hit. Det var her Ragnar Næss tidligere hadde solgt ved og koks. Her hadde det vært brann i en stor gammel verksteds- og lagerbygning, og her kunne lageret for bygningsartikler nå legges.
På området lå også Trygve Larsens Modellverksted, Leif Gulbrandsens keramikkverksted og et sveiseverksted.

Roar Næss døde i 1958, men bedriften fortsatte i familiens eie. I 1994 overtok sønnen til Roar, Ragnar Næss, bedriften alene.

I 1997 ble bedriften Ragnar Næss A/S en del av kjeden Bygger´n. I 2002 ble den en del av Montér.

I 2014 kjøpte Optimera AS hele bedriften som nå hadde juridisk navn Monter R Næss.
I 2015 ble byggevarehuset utvidet fra 1400 kvadratmeter til 2500 kvadratmedet.


Kilde:

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Montér 2022. Sett fra øst, fra Kveldsroveien. Foto: Knut Erik Skarning
Montér