Lysaker brygge

 

Lysaker brygge er et stort bygningskompleks med boliger og kontorer som ble oppført i 2004. En brygge er anlagt mellom bebyggelsen og sjøen. Anlegget er på nesten 70 000 kvadratmeter, og inneholder 354 leiligheter, kontorer, kafeer og forretninger. Bebyggelsen og bryggeanlegget ligger på området hvor Norske Fina hadde sitt tankanlegg i perioden 1961–1999.

Arkitekt Kari Nissen Brodtkorb mottok Statens byggeskikkpris i 2004 for
Lysaker brygge, 1. byggetrinn.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

Lysaker brygge 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

 

Tilbake til startsiden