Tilbake til startsiden

Lysaker Kullkompani

Lysaker Kullkompani lå der den innerste delen av Lysaker brygge ligger i dag.

Etter at Ludvig Lorentzen i 1917 kjøpte det som var igjen av Lysaker av Inge Henry Hansen, startet han i 1919 en kull- og koksforretning. Denne ble etter hvert til Lysaker Kullkompani AS som ble nedlagt i 1968.

Ludvig Lorentzen starte en ferdigbetongfabrikk i 1931. Selskapet var blant de første som startet produksjon av fabrikkblandet betong i Nord-Europa, i 1929. Denne fabrikken ble nedlagt i 1969.

Han bygget også et fryseri på Lysaker som sto ferdig i 1940. Det var i sin tid det største fryseriet i landet og hadde 45 000 kubikkmeter fryserom.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.

Kilde:

Budstikka 18. mars 1976

Lokalhistoriewiki (Om Østlandske Fryserier)

Lokalhistoriewiki (Om Ludvig Lorentzen)

Bærumskart

 

Lysaker Kullkompani 1965. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser Lysaker Kullkompani nede ved Lysakerelven 1956. Kilde: Bærum bibliotek