Tilbake til startsiden


Lysaker Kemiske Fabrik (Kjemiken)

 

Lysaker Kemiske Fabrik, også kalt Kjemiken, var en industribedrift som lå på østbredden ved munningen av Lysakerelven. Den var en av Norges eldste kjemiske fabrikker, etablert i 1859 gjennom et interessentselskap med navnet Lysaker Beenmølle og Svovelsyrefabrik. Den skiftet navn til Lysaker Kemiske Fabrik i 1861, og ble omgjort til et aksjeselskap i 1864 med advokat Henrik Homan, bankier Thomas Heftye og brukseier Johan Brandt i selskapets første styre (direksjon).

Det første anlegget besto av en svovelsyreavdeling med en gjødselfabrikk for fremstilling av fosfor- og nitrogengjødsel. Etter en brann i 1873 ble anlegget utvidet til også å produsere saltsyre og aluminiumsulfat. En stor del av produksjonen av salpetersyre og svovelsyre gikk til fremstilling av sprengstoff. Fabrikken eide dammen i elven og den nedre fossen. I 1890 ble det bygget en ny avdeling for produksjon av superfosfat (gjødsel), og bedriften bygget senere et eget elektrisitetsverk ved fossen. Det ble også laget en taubane, som gikk under jernbanen, for å frakte produkter til utskipning ved utløpet av Lysakerelven. I 1916 ble det anlagt et sidespor fra Lysaker stasjon inn til fabrikktomten.

Bedriften drev en periode egne svovelkisgruver på Ytterøy i Trøndelag og i Ølve ved Hardangerfjorden. Slik ble den selvforsynt med svovelkis.

Bedriften ble startet av familien Peterson, som senere ble eiere av Sollerud. Direktøren ved Lysaker Kemiske Fabrik kjøpte i 1925 Lysaker. Fabrikken ble siden drevet av Lysaker Mølle.

Lysaker Kemiske Fabrik var kjent for å være en "tøff" arbeidsplass med hardt arbeid og mange ulykker. Arbeideren ble utsatt for svoveldamp som var svært skadelig. Det fortelles at arbeidstøyet de fikk utlevert gikk i oppløsning i løpet av en måned. Men lønningene var gode.

Under andre verdenskrig (1940 - 1945)  ble bedriften pålagt å produsere svovelsyre for den tyske okkupasjonsmakten som trengte syren til fremstilling av sprengstoff.
28. juni 1944 utførte Oslogjengen en vellykket sabotasjeaksjon mot fabrikken.

Omkring 1947/1948 ble det installert nytt produksjonsutstyr som fjernet den stramme syrelukten som hadde plaget beboerne i området. Midt på 1950-tallet sysselsatte bedriften rundt 120 ansatte og produserte hovedsakelig svovelsyre og superfosfat.

I 1969 ble fabrikken kjøpt opp av Borregaard A/S, og fabrikken ble året etter lagt ned. Produksjonen ble flyttet til Sarpsborg da Borregaard utvidet sin kapasitet der. Fabrikkområdet er senere rehabilitert og bygget om til kontorer.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki


Christensen. Trygve. (1997). Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen. Eget forlag

Opplevelser langs Lysakerelva

Over: Slik ser det ut i dag (2018) der Lysaker Kemiske Fabrik lå. Sett fra sydøst. Elven ligger på baksiden av husene vi ser til venstre i bildet.
Foto: Knut Erik Skarning


Til høyre: Beinknuseren ved Møllefossen er et minne fra den tiden da dyrebein ble brukt i produksjonen ved Lysaker Kemiske Fabrik.
Foto: Knut Erik Skarning
Lysaker Kemiske Fabrik ligger midt i nedre halvdel av bildet. Sett fra sydøst.
Bildet er tatt i 1968. Kilde: Bærum bibliotek
Lysaker Kemiske Fabrik 1925. Sett fra sydøst. Trehusrekken var lagerbygninger for fabrikken. Fabrikken lå bak disse husene. Til venstre for trehusrekken lå et teglsteinshus som var damvokterens hus. Sener ble Møllefossen Café etablert her. Bildet er tatt i 1968. Kilde: Oslo museum
Lysaker Kemiske Fabrik 1865. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek