Kveldsro

 

Se også detaljkart

Kveldsro har adresse Wettergrens vei 4 og 6. I 1890 kjøpte forretningsmannen Eivind Sundt fra Kristiania dette stedet og hadde det som landsted. Stedet hadde egen strandlinje og badehus. Tomten ble skilt ut fra Østre Stabekk.

Senere har huset blitt ombygget.

Stedet har gitt opphav til veinavnene Kveldsroveien og Kveldsro terrasse.

Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskartet

Kveldsro 2018. Sett fra nord. Der det hvite huset midt i bildet ligger, var det opprinnelig et våningshus fra 1860. Det brune huset lengre bak var en sidebygning med uthus.
Kilde: Google Maps
Tilbake til startsiden