J. Gulliksens butikk

 

Se også detaljkart
Tilbake til startsiden

 

Adressen var Nordliveien 5. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 26)

J. Gulliksens butikk var en kolonialforretning som ble etablert i 1886 av
Julius Gulliksen. Barna Frithjof og Aagot overtok senere. Det skal ha vært drevet forretning i lokalene til ut på 1970-tallet.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

I dette huset lå J. Gulliksens butikk. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning