Funnsted for øks

 

Steinøksen har oval form, den er glattslipt og er ca. 10 cm lang. Den har et hull omtrent midt på. Øksen ble antagelig funnet i det sydøstre hjørnet i hagen på Solliveien 16. Her skal det også ha stått en gammel smie.

Øksen er fra steinalder (ca. 10000 fvt.–1800 fvt.).

Det skal også ha blitt funnet flintstål (brukt til å lage gnister) på samme sted.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

R viser hvor øksen ble funnet. Kilde: Kulturminnesøk
Tilbake til startsiden
Solliveien