Tilbake til startsiden

Oslofjord Sparebank, tidligere Forenebu Sparebank og Fornebubanken

bankens hjemmeside står følgende (noe redigert):
"Fornebu Sparebank, tidligere benevnt Fornebubanken, ble stiftet i 2003 og er dermed en av landets yngste banker. Imidlertid har banken en lang historie bak seg, faktisk helt fra 1938.
Forløperen til Fornebu Sparebank, ”Andelslaget Telegraf- og Telefontjenestemennenes Interessekontor og Salgslag” ble stiftet for å bistå medlemmene med innkjøpsordninger på forbruksartikler samt sparing gjennom lønnstrekk. Ordningen var vellykket, og laget tiltrakk seg stadig flere medlemmer. På slutten av 1990-tallet ble andelslaget i realiteten driftet som en bank. Styret i Interessekontoret Telespar, som laget da het, besluttet derfor å endre selskapsform til bank og søke bankkonsesjon. Etter en hektisk konverteringsfase, fremsto Fornebu Sparebank i mai 2003 som en fullverdig bank.
Banken holdt til i Telenorbygget i Snarøyveien 30 fra 2001 til 2008 og deretter i Biliabygget i Widerøveien 5 fra 2008 til 2018. I juni 2018 flyttet de til nye, moderne lokaler i Vollsveien 2 B på Lysaker. Samtidig korrigerte de navnet, og de presenterer seg nå som Fornebu Sparebank, med ny logo og ny farge."

Banken hadde 20 ansatte omkring 2020.

Banken endret navn til Oslofjord Sparebank i februar 2022.

Banken satser på nærkontakt med kundene fremfor digitale løsninger.


 
Kilder:

Oslofjord Sparebank

Vårt Bærum (2020). Dinamo Forlag

 

 

Oslofjord Sparebank ligger nå på Lysaker etter mange år på Fornebu. Sett fra syd.
Kilde: kart.1881
Oslofjord Sparebank