Tilbake til startsiden

Forenbu Sparebank, tidligere Fornebubanken

bankens hjemmeside står følgende (noe redigert):
"Fornebu Sparebank, tidligere benevnt Fornebubanken, ble stiftet i 2003 og er dermed en av landets yngste banker. Imidlertid har banken en lang historie bak seg, faktisk helt fra 1938.
Forløperen til Fornebu Sparebank, ”Andelslaget Telegraf- og Telefontjenestemennenes Interessekontor og Salgslag” ble stiftet for å bistå medlemmene med innkjøpsordninger på forbruksartikler samt sparing gjennom lønnstrekk. Ordningen var vellykket, og laget tiltrakk seg stadig flere medlemmer. På slutten av 1990-tallet ble andelslaget i realiteten driftet som en bank. Styret i Interessekontoret Telespar, som laget da het, besluttet derfor å endre selskapsform til bank og søke bankkonsesjon. Etter en hektisk konverteringsfase, fremsto Fornebu Sparebank i mai 2003 som en fullverdig bank.
Banken holdt til i Telenorbygget i Snarøyveien 30 fra 2001 til 2008 og deretter i Biliabygget i Widerøveien 5 fra 2008 til 2018. I juni 2018 flyttet de til nye, moderne lokaler i Vollsveien 2 B på Lysaker. Samtidig korrigerte de navnet, og de presenterer seg nå som Fornebu Sparebank, med ny logo og ny farge."

Banken hadde 20 ansatte omkring 2020.

Banken satser på nærkontakt med kundene fremfor digitale løsninger.


 
Kilder:

fornebusparebank.no

Vårt Bærum (2020). Dinamo Forlag

 

 

Fornebu Sparebank ligger nå på Lysaker etter mange år på Fornebu. Sett fra syd.
Kilde: kart.1881
Fornebu Sparebank