Faabro Spikerfabrikk (Faabro Spiger-Fabrique)


Faabro Spikerfabrikk (Faabro Spiger-Fabrique) var bygget på en parsell av Sollerud. Parsellen var kjøpt av overtollkontrollør i Christiania Claus Therkildsen Koefoed. Allerede i 1749 kom stesønnen Christian Braunmann Tullin inn i ledelsen. Han var da 21 år gammel og nyutdannet prest fra København (se nedenfor). Før jul 1750 startet fabrikken en forsiktig drift, med fem hammere og ni arbeidere. Da Tullin etter ganske få år overtok eneansvaret, var 22 smeder i virksomheten.

I løpet av 50 år ble spikerfabrikken utvidet til tolv hammere og sysselsatte 50 mann. Tullin drev aktiv lobbyvirksomhet overfor regjeringen i København, og lyktes å få eneleveranser av spiker til hær og flåte. Da Tullin døde i 1765, bare 36 år gammel, overtok enken Mette Kuckow driften, og hun drev til 1790. Hun var en dyktig forretningskvinne. Det året hun døde var bedriften kommet inn på det danske markedet, og produksjonen var oppe i fire millioner spiker. Sønnen Claus overtok bedriften, men da Claus døde i 1830, ville ikke sønnen hans overta. Fabrikken ble da nedlagt.

På denne tiden ønsket man at Danmark-Norge skulle bli selvhjulpen med alle varer. Danmark skulle produsere korn, og Norge, som hadde fossekraft og trekull, skulle produsere industrivarer.

Mer om Tullin
En av de mest aktive gründerne fra den tidligste industriperioden var Christian Braumann Tullin (1728 – 1765). Tullin var i sin tid en kjent dikter som hadde presteutdannelse fra København. Han studerte også rettslære og hadde interesse for handel. Tullins gate i Oslo er oppkalt etter han. Tullins mest kjente dikt heter Maidagen (En Maji Dag) som han skrev til et bryllup. Christian Tullins far var fra Tullien i Gudbrandsdalen, og det er ham Tullinløkken i Oslo har fått navnet fra.
Tullin bygget sommerhus nær Fåbrofossen ca. 1760. I likhet med andre rike forretningsmenn i samtiden hadde han bolig og kontor i Christiania og fabrikk og landsted på Lysaker.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.

Wikipedia

Rasch-Engh, Rolf. (1988). Lysaker, en del av Bærum. Lysaker Rotary

Anker, Thor. (2011). Christian B. Tullin 1728 - 1765 og virksomheten hans ved Faabro. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50

 


Faabro Spikerfabrikk (Faabro Spiger-Fabrique) lå ved Fåbrofossen (Granfossen), der vannet drev spikerhammeren. Midt i bildet ser vi Fåbrofossen og fabrikken. Oppe til høyre ser vi huset som Tullin bygget. Tegningen er fra 1788. Kilde: Riiser, Rolf I. (2002). Bilder fra Faabro gjennom 200 år. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 42
Virksomheten ved spikerverket. Malt på norsk glass 1770. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

Tilbake til startsiden