Faabro Pudder- og Stivelsesfabrik

 

På 1700-tallet var pudderparykker blitt et fast tilbehør på dannede hoder. I 1760 gikk det her i landet med 50 000 pund hvetemel til å lage brød til en hær på 35 000 mann. Til samme hær gikk det med 90 000 pund hvetemel til å pudre soldatenes hår. Ett pund er ca. 0,45 kg.

En Christianiakjøpmann ved navn Scavenius gjorde et forsøk på å sette i gang med produksjon av pudder og stivelse i den gamle møllen på Bærumsiden av Fåbrofossen (Granfossen). Han fikk imidlertid ikke eksklusive rettigheter for produksjon av denne type produkter, og det hele endte med tvangsauksjon. Christian Braunmann Tullin og hans medarbeidere, som eide spikerfabrikken på andre siden av fossen, overtok bedriften i 1751.

De nye eierne fikk en dårlig start, og dessuten brant hele fabrikken ned i 1753. Tullin ga imidlertid ikke opp, og han gjenoppbygget fabrikken med stort toetasjes arbeidshus, toetasjes tørkehus, møllehus med tre par steiner, møllerstue og en mesterbygning. Ved hjelp av steinene ble hvete malt til stivelsespulver (stivelse er en form for fint hvetemel). 1757 ble de andre deltakerne i interessentskapet som drev fabrikken kjøpt ut av Tullin. Produksjonen fortsatte bare i noen få år før fabrikken ble nedlagt.

Mer om Christian Braunmann Tullin
En av de mest aktive gründerne fra den tidligste industriperioden var Christian Braumann Tullin (1728–1765). Tullin var i sin tid en kjent dikter som hadde presteutdannelse fra København. Han studerte også rettslære og hadde interesse for handel. Tullins gate i Oslo er oppkalt etter han. Tullins mest kjente dikt heter Maidagen (En Maji Dag) som han skrev til et bryllup. Christian Tullins far var fra Tullien i Gudbrandsdalen, og det er ham Tullinløkken i Oslo har fått navnet fra.
Tullin bygget sommerhus nær Fåbrofossen omkring 1760. I likhet med andre rike forretningsmenn i samtiden hadde han bolig og kontor i Christiania og fabrikk og landsted på Lysaker.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Wikipedia

Rasch-Engh, Rolf. (1988). Lysaker, en del av Bærum. Lysaker Rotary

Fåbrofossen (Granfossen) 2019. Sett fra sydøst, fra Granfoss. Faabro Pudder- og Stivelsesfabrik lå til venstre i bildet. Til høyre lå Faabro Spikerfabrikk og Lysaker Nitroglyserinfabrikk (Sprengstoffabrikken).
Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden