Detaljkart for området omkring Holtekilen folkehøyskole

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Oslofjorden Folkehøyskole
Høyskolen for ledelse og teologi.
Holtet gård lå her
Holtekilen
Internatet. Her ligger en
rest av gartneriet på Holtet
Bærum baptistmenighet
Kveldsro
Tilbake til startsiden
Bunker

 

 

Holtebakken lå i dette området