Detaljkart for området omkring Stabekk videregående skole

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Lysaker skole
Stabekk videregående skole
Walstad kolonial lå her
Myra stoppested lå her
Skjerpehaugen
Stabekkåsen
Her lå den eldste skolebygningen
Lilleholtet
Smie
Bråten lå i dette området
Televerkets anlegg lå her
Bærum Misjonsmenighet
Frembanen
J Gulliksens butikk lå her
Her lå Joh. Olsens butikk
Kveldsro Landhandleri lå her
Her lå Tjernsløkka.
Husmannsplass under Østre Stabekk. Senere telegrafstasjon
Her lå skysstasjon (Ca. 1800)
Her lå trolig arbeiderboliger for Mustad
Kilde: norgeskart.no og Bærumskart
Maskingeværstilling
Arne Bendiksen bodde her
Bunker
Stabekkparken
Stabekk Billakkering og oppretting

 

Tilbake til startsiden