Detaljkart for området Syd for Kveldsroveien

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Villa Fjellhammer
Det som ble kalt Fieldbråten, Feelbraten, Fillebråten, Stabekkbråtan og Nedrebråtan lå i dette området.
Lysaker Glass, tidligere mange ulike forretninger
Monter R Næss

 

Tilbake til startsiden