Tilbake til startsiden

Spikerbrukfallet kraftverk

Adressen er Gamle Lommedalsvei 137. (Gårdsnr. 94, Bruksnr. 451)

Spikerbrukfallet kraftverk ligger nedenfor fossen Spikerbrukfallet ved Glitredammen. Det ble bygget i 1914 av godseier Harald Løvenskiold. Kraftverket var det største av i alt fire som ble bygget ved Lomma. Kraftverket forsynte Vestre Bærum med elektrisk strøm.

Da demningen ved Glitredammen ble laget i forbindelse med byggingen av kraftverket, ble det også bygget en større steindemning ved Plassedammen på Krokskogen for oppmagasinering av vann.

En rørgate ble bygget fra Glitredammen til elektrisitetsverket. Rørgaten, som var laget av jern, rustet imidlertid fort opp og ble omkring 1936 erstattet med en trekanal. Nå benyttes en rørledning av glassfiberarmert plast.

Kraftverket utnytter et vannfall på 25 meter.

Navnet Spikerbrukfallet har sin bakgrunn i at det på dette stedet tidligere var en vannhjulsdrevet stanghammer for utsmiing av spiker. Dette anlegget var i drift til 1880-årene. Se egen omtale.

I 1950 overtok Bærum kommune alle kraftverk i kommunen, og tre kraftverk lengre oppe i vassdraget ble da nedlagt.
Kraftverket ved Spikerbrukfallet var i drift til 1975. Etter restaurering i 1982 ble kraftverket igjen satt i drift. Da var det laget en ny bygning i tilknytning til den gamle, det var satt inn nytt aggregat (turbin og strømgenerator) og det ble lagt ny rørgate.
Av de to gamle aggregatene ble det ene restaurert og tatt i bruk; det andre ble åpnet for å vise publikum hva det består av.

Det nye kraftverket produserer nok strøm til 50–100 husstander. Samtidig er det museum her.
Spikerbrukfallet er Norges nest eldste kraftverk. Det er det best bevarte i sitt slag i Akershus.

Kilder:

lokalhistoriewiki.no

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Budstikka 08.12.2007 

Spikerbrukfallet kraftverk 2017. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Demningen vi ser ved Glitredammen ble bygget i forbindelse med etableringen av kraftverket. Foto: Knut Erik Skarning
Vannet ledes i rør til kraftverket. Foto: Knut Erik Skarning
Inne i kraftverket blir vannets bevegelsesenergi omgjort til elektrisk energi ved hjelp av en strømgenerator. Foto: Knut Erik Skarning