Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden
Skarva 2017. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Adressen er Lommedalsveien 181. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 1)

Skarva består av en liten stuebygning, uthus og låve og ligger rett nord for den store driftsbygningen til Bærums Verk.

Skarva ble bygget i 1750 og het opprinnelig Danielsbråten. Navnet ble byttet til Skarva midt på 1800-tallet. Navnet kan komme av skern som er et skjær som stikker opp av marka. Navnet har ingen sammenheng med boligfeltet Skarva lengre inn i Lommedalen.

I 1801 bodde kakkelovnsrensker Jon Schaarva her.
Senere har fjøsrøkteren på Bærums Verk bodd her.

Skarva skole startet her i 1986, men ble senere flyttet til Skollerud.

Kilder:

skarvaskole.no

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Tore Sandem. Løvenskiold-Vækerø

Bærumskart


Skarva

 

Se også detaljkart med historiske navn