Tilbake til startsiden

Smed Hans Hansen

Adressen var Gamleveien 129. (Gårdsnr. 99, Bruksnr. 99)

Her hadde Smed Hans Pedersen (1812−1902) sin smie. Fem av barna hans ble smeder. En av dem, Hans Hansen, overtok etter faren. Han skal ha vært spesielt flink til å lage fjærer til ulike typer av kjerrer.

Opprinnelig var stedet en husmannsplass under Øvre Trulsrud. Plassen lå bak huset vi ser på bildet.

I dag (2023) er det Lommedalen Hund og Katt som holder til i Gamleveien 129.

Langt tilbake i tid var det vanlig at gårdene hadde sin egen smie. De hadde ikke penger til å kjøpe redskaper, de måtte lage dem selv. Egne smeder gikk rundt på gårdene og hjalp til med å lage spesielle ting, akkurat som skomakere, skreddere og slaktere gjorde.

Kilder:

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter

Terje Gunnar Halvorsen. Slektning av de omtalte smeder

Michael Sars og Hope, Svein Ola (redaktører). (1992). Vest for byen 7. Asker og Bærum historielag. Artikkel av Kjell Kirkeby om Smeder i Lommedalen

Bærumskart

 

Der dette huset ligger i dag (2017) hadde Hans Hansen smie. Sett fra sydvest. Foran ser vi Gamleveien. Foto: Knut Erik Skarning