Lommedalen Handelsforening

Se også detaljkart


Adressen i dag er Lommedalsveien 276. (Gårdsnr. 97, Bruksnr. 4)

Lommedalen Handelsforening med butikkutsalg ble startet på Øvre Haug i 1876. Øvre Haug ble også kalt Stærkestua, oppkalt etter Stærke-Johan som bodde her. I 1879 ble butikken flyttet ned til Lommedalsveien (se hvitt hus på bildet ovenfor). I 1914 ble det bygget et nytt butikklokale i mur bak det hvite huset. Det hvite huset ble da bestyrerbolig. Murhuset er nå revet.
Kort tid etter oppstart var over 80 husstander med i handelsforeningen.

Handelsforeningen var arbeidernes eget aksjelag for innkjøp og videresalg av varer.

I skråningen bak husene var det en utforming i fjellet som ble kalt sofaen, hvor folk gjerne samlet seg på vei fra arbeid for å ta en flaske øl. En mann som hadde hus på den andre siden av elven, mistenkte kona for å følge ham med kikkert når han satt og koste seg med en ølflaske i sofaen. En morgen smurte han sot rundt øyelinsene på kikkerten. Det ble full klaff; da han kom hjem hadde kona svarte ringer rundt øynene.

De fleste i Lommedalen handlet i Handelsforeningen. Men med bedre kommunikasjon med Oslo og økt konkurranse, ble det vanskelig å drive butikken. Den ble avviklet i 1967.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen". Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008

Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk Idrettsforening

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget

 

Lommedalen Handelsforening (den hvite bygningen til venstre) og Lommedalen meieri (bygningene midt i bildet) 1969. Sett fra sydøst. Bygningene ligger ved krysset Skollerudveien − Lommedalsveien.
Kilde: Bærum bibliotek
Handelsforeningen flyttet inn i nybygget murhus rett bak det hvite huset i 1914 (se bildet). Dette huset er også vist på bildet nedenfor. Det er nå revet, og en driftsbygning for en anleggsgartner ble oppført på samme sted. Kilde: Bærum bibliotek

Man kunne finne et stort utvalg av varer i murhuset til Lommedalen Handelsforening i 1938.
Kilde: Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen −
en bygd i bygda
. Kulturutvalget i Bærum
Handelsforeningen holdt til i dette huset fra 1879. Slik så det ut i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Der murhuset sto, er det nå nye bygninger. Her holdt en anleggsgartner til i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Slik så det ut inne i murhuset som er vist på bildet ovenfor. Bildet er tatt i 1927.
Kilde: Bærum bibliotek
Tilbake til startsiden