Tilbake til startsiden

Hønseriet på Grorudenga

Se også detaljkart

Adressen er i dag Grorudenga 34, 36 og 38. (Opprinnelig Gårdsnr. 115, Bruksnr. 12)

Grorudenga var opprinnelig en husmannsplass under Østre Grorud. I 1936 ble Grorudenga kjøpt opp av Egill Bø på (Søndre Muserud). Egill Bø og hans etterkommere bygget opp et moderne hønseri til eggproduksjon. Firmanavn: Grorudenga Gård Egill Bø (moderselskap for Noregg ved Lommedalsveien).


Kilder:

Lokalhistoriewiki


Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

 

 

Grorudenga. Vi ser hønseriet til venstre. Bildet er tatt i 1969. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek