Tårnhytta

Generell del. Denne delen står først i alle beskrivelsene av steder i Lommedalen og på Bærums Verk som er knyttet til andre verdenskrig (1940−1945).

Milorg var en militær motstandsbevegelse i Norge som skulle drive etterretning, gjennomføre sabotasjeaksjoner og forberede og støtte en eventuell invasjon av allierte styrker. Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando).
Milorggruppe 13313 hadde Lommedalen og omegn som sitt område, og den besto av tre tropper. Det var to tropper i Lommedalen som var utdannet til å ta imot slipp. Disse var Tropp 1 som besto av folk fra Lommedalen, og tropp 2 som besto av Oslo-folk. Tropp 3 var Bærums Verk-troppen som var en sikrings og hjelpetropp. Ingen av troppene kom i kamp under krigen.

Ved slutten av krigen besto Milorg 13313 av 23 lotter og 141 mann.

Kaare Andersen startet det første Milorg-laget i Lommedalen i 1940. Det ble drevet organisert fysisk trening og krigsmanøvre. Det ble opprette samband, og de tok imot slipp. I 1943 startet våpentreningen.

For å få bedre samband, fikk de tyskerne med på at det måtte legges telefonlinje innover i Lommedalen for å kunne varsle Bærums Verk om skogbranner. Dermed fikk Jordbærhaugen og en hytte ved Trehørningen telefonkontakt.

Inger Andersen fikk i oppdrag å danne en lottetropp i Lommedalen i 1944. Hun hadde mange venninner hun kunne kontakte, og det ble i første omgang dannet et lag på 9 stykker med Inger som sjef. De gjorde blant annet en stor innsats med å skaffe sanitetsmateriell, og de skaffet kamuflasjedrakter til gutta.

I tillegg til Milorg var også folk fra Pellegruppa og Kompani Linge aktive i Lommedalsområdet.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag. Myhre, Jan Eivind (1982)

Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget

Milorg 13313 (1948) Chr. Dybwad Bokhandel AS

Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening

Odd Joachim Olsen. Beboer og kjentmann i Lommedalen


Tårnhytta

Adressen er Kampeveien 109. (Gårdsnr. 104, Bruksnr. 48)

Tårnhytta på Bessliåsen (Beksliåsen) var møtested for medlemmer av Centrum AUL, Centrum arbeiderungdomslag, under andre verdenskrig.

Hytta ble leid fra 1. november 1940. Den politiske organisasjonen Centrum AUL var forbudt, så kontrakten stod først i Willy Fredlunds navn med John O Berg som formann, og senere Thomas Angell. I 1942 ble Willy Fredlund arrestert, og kontrakten ble overført til Olaf Wang Johnsen. Da han ble arrestert, ble den overført til Nils Nilsen.

Hytta var et samlingsted for gamle fylkingsmedlemmer under hele andre verdenskrig.

Hytta har senere blitt modernisert.

Fra 1955 var hytta en periode eid av Arbeiderne ved Mustad & Søn.

I 2023 var hytta eid av en privatperson


Kilder:

digitaltmuseum.no

Grunnboka

 

 

 

Tårnhytta 1940−1945. Den gangen hadde hytta et tårn. Tårnet ble senere revet, og materialene ble brukt til å bygge to små hytter lengre øst. Kilde: digitaltmuseum.no

Tårnhytta 2020. Foto: Arild Eriksen
Tilbake til startsiden
Se også detaljkart