Tilbake til startsiden

L-steinhytta, Trefylkesrøysa og L-steinen

Se også detaljkart

L-steinhytta, Trefylkesrøysa og L-steinen
L-steinhytta ligger på Danielshøgda nord for Jonsrudkampen. Navnet kommer av at det syd for hytta ligger en grensestein der bokstaven L er hugget inn (se bilde). Her gikk grensen mellom Leuchemarken, som hørte til Bogstadgodset, og skogsallmenningen i Lommedalen. Denne grensen ble i 1759 markert med L-er som ble hugget inn 29 steder i bergvegger og jordfaste steiner. "L" var buemerket til Familien Leuch som var eiere av Sørkedalsgodset 1665−1773. Grenselinjen fra Brunkollen nordover til Danielshøgda og Vidvangen ble kalt Stanglinja.
I dag går Stanglina på delet mellom Løvenskiolds eiendommer og Gårdsskogene i Lommedalen. Dette er også grensen mellom Østre og Vestre Bærum.

L-steinhytta ble bygget i 1939 (ferdig i 1940) av en guttegjeng som kalte seg Poseklubben. De kjøpte tomten av Øvre Jonsrud i 1938. Hytta sto ikke på noen kart den første tiden, og tyskerne visste ikke om den. Den ble derfor brukt til hemmelige møter og skjulested for medlemmer av Milorg. Plaketten på bildet ovenfor, satt opp av Hjemmefrontmuseet, vitner om aktiviteten her. Se egen omtale.

Ønsker man å gå til L-steinhytta, anbefales det å starte på Jonsrudkampen. Hit kan man sykle fra Tobonn. Man går stien nordover (se detaljkart) som er bred og grei å følge. Man kommer inn på rødmerket løype til Vidvangen og følger denne et stykke til man tar av en tydelig sti til høyre opp til hytta.

Øst for hytta ligger Trefylkesrøysa på grensa mellom Akershus, Buskerud og Oslo. Se bilde og detaljkart. Trefylkesrøysa ligger ca. 20 meter øst for uthuset til hytta og er lett å finne.

Ca. 150 meter syd/sydøst for hytta ligger L-steinen som er omtalt ovenfor.
For å komme til denne steinen går man syd/sydøstover gjennom skogen rett nedenfor hytta. Man kommer snart til en myr man kan følge i østre (venstre) kant. Etter myra er det et kort stykke gjennom skog frem til steinen, som har en liten varde på toppen. Den ligger der det begynner å gå bratt nedover. Man må se steinen fra øst for å se L-en. Se detaljkart.
Posisjon: 32V 583070E 6654110N

Kilder:

Grimestad, Sverre (2013). Nordmarka i nord. Dreyers forlag, Oslo

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag


 

 

 

L-steinhytta med en av eierne 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Hjemmefrontmuseet har satt opp denne plaketten ved døra. Foto: Knut Erik Skarning
Konteiner fra slipp rett nord for hytta 1944.
Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser grenserøysa (Trefylkesrøysa) ca. 20 m øst for uthuset (se detaljkart).
Foto: Knut Erik Skarning
Ca. 150 m syd/sydøst for hytta ligger L-steinen som har gitt hytta navn. Sett fra vest.
Det er laget en liten varde oppå steinen. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser en tydelig L på den nederste steinen når vi kommer inn fra østsiden.
Foto: Knut Erik Skarning