Stallbygningen

Stallbygningen ble bygget i 1810. Den lå der den store parkeringsplassen ligger i dag. Her lå også et vognskjul.

På stallen sto opptil 30 hester som ble brukt i jordbruket og til transport. Hestehavnen lå på vestsiden av Lomma, foran på bildet ovenfor.

Produksjonen ved Dørfabrikken startet i 1953 i Stallbygningen. Ny dørfabrikk sto ferdig i 1955 rett over veien for der Mølladammen skole ligger nå, men det var fortsatt produksjon og lager på Bærums Verk.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek 

Stallen (til høyre) 1954. Bildet er tatt fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder

 

Tilbake til startsiden