Tilbake til startsiden
Helleristninger ved Burud

Helleristningene er fra bronsealderen (1800 fvt.–500 fvt.).

Helleristningene skal bestå av to enkle skipsristninger.
De to skipene ligger ovenfor hverandre på berget.
Det var ikke lett å se helleristningene i 2022.

I rapporten fra registreringen som ble gjort av Akershus fylkeskommune i 2004 står følgende (noe redigert):
Helleristninger er av såkalt Jordbrukstype og kan føres tilbake til bronsealderen (1800 fvt.–500 fvt.). Skip er, ved siden av skålgropene, det vanligste motivet innenfor denne tradisjonen. Det er vanlig å finne helleristninger i områder som var beitemark i bronsealder. Helleristningene, som har betegnelsen R51945, kan ses i sammenheng med skålgropsteinen som ligger kun 300 m mot vest. Helleristninger er tradisjonelt tiltenkt å ha spilt en rolle innen den fruktbarhetsfremmende kulten. R51945 ble opprinnelig registrert i 1995 som et skip med dobbel forstavn, enkelt akterende, mannskapsrekker, rorpinner og som 1–2 mulige skålgroper. Ved registreringen i 2004 skulle ristningen dokumenteres på nytt, blant annet for å få den korrekt målt inn på kartet. Etter kalkering, syntes det klart at det var to enkle skipsristninger med enkel stavn og med mannskapsrekker. Lokaliteten ligger på sør- og vestvendt berg i tilknytning til Lommedalen Golfbane. Berget måler ca. 11 m, tilnærmet nordøst – sørvest. Høyde ca. 2,5 m. Burud ligger i nordvest. Terrenget heller mot sør og vest.

Mål skip 1: lengde ca. 50 cm x høyde 1–7 cm. Mål skip 2: lengde ca. 34 cm x høyde 1–6 cm. Lokaliteten består av to enkle skipsristninger som ligger ovenfor hverandre, men litt forskjøvet slik at det nederste skipet ligger litt foran det øverste. Skip 1 har enkel, oppovervendt stavn og 5 mannskapsrekker. Akterenden har et relativt langt felt uten mannskapsrekker. Skipet er relativt godt markert og tydelig, men litt svakere i sydenden. Skip 2 er mindre synlig enn skip 1. Skipet ligger rett under skip 1 og har 4 mannskapsrekker og mer bratt stavn i front enn skip 1. Mannskapsrekkene er dype og tydelige. Stavnen og kjølen på skip 2 er stedvis lite markert. Den er dyp og tydelig langs den oppovervendte frontstavnen, mens kjølen følger en naturlig fure i berget. Skipet er vanskelig å avgrense i sørlig del. Ved dokumentasjonen i 2004, ble ristningene kalkert og tegnet inn.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilder:

Rapporten fra registreringen som ble gjort av Akershus fylkeskommune i 2004

Store norske leksikon

Kulturminnesøk


Helleristningene ligger på denne fjellknausen. Sett fra nord 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Helleristningene skal forestille to skip med mannskap. Slik så helleristningene ut ved registreringen i 2004. Kilde: Rapport fra registreringen (Akershus fylkeskommune).
Kartet viser hvor helleristningene ligger. Kilde: Kulturminnesøk
Her er ristningene krittet opp (kalkert). Kilde: Rapport fra registreringen