Gravhaug ved Øvre Kirkeby

Gravhaugen er fra bronsealder–jernalder (1700 fvt.–1050 evt.).
Dette er en rund haug som ligger rett nord for Øvre Kirkeby.
Diameteren er 8 m og høyden er ca.1,7 m.

Gravhaugen har blitt røvet, og det er lite å finne hvis den graves ut i dag.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.Kilder:

Kulturminnesøk


Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

Store norske leksikon

Gravhaugen ligger rett bak skigarden, rett nord for Øvre Kirkeby. Sett fra nordvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden
Kartet viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk