Gravhaug ved Øvre Kirkeby

Gravhaugen er fra bronsealder–jernalder (1700 fvt.–1050 evt.).
Dette er en rund haug som ligger rett nord for Øvre Kirkeby.
Diameteren er 8 m og høyden er ca.1,7 m.

Gravhaugen har blitt røvet, og det er lite å finne hvis den graves ut i dag.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilder:

Kulturminnesøk


Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922–1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

Store norske leksikon

Gravhaugen ligger rett bak skigarden, rett nord for Øvre Kirkeby. Sett fra nordvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden
Kartet viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk