Gravhauger og kokegrop ved Lommedalen kirke

Ett av områdene som ble undersøkt

 

Gravhaugene er fra jernalderen (500 fvt.–1050 evt.).

Haugene er bevokst med småtrær.

Gravhaugene fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.

Sommeren 2012 ble det gjort arkeologiske undersøkelser i forbindelse med at det skulle anlegges urnelund. Det be da funnet en kokegrop som ble datert til tidsrommet
240 evt.–390 evt. (Romertid). Dette vitner om gammel bosetning i området.
Man kan ikke se kokegropene i dag.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk (Gravrøysene)

Kulturminnesøk (Kokegrop)

Akershus fylkeskommune

Store norske leksikon

.


 

Gravhaugene 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Gravhauger
Kokegrop
Tilbake til startsiden
Kartet viser hvor kokegrop og gravhauger ligger. Vi ser også Lommedalen kirke og urnelunden. Kilde: Kulturminnesøk

 

 

 

Urnelund