Tilbake til startsiden
Gravhaug ved Hellerud

Gravhaugen ligger inne på fairwayen på Lommedalen golfbane og er lett å få øye på. Den er noe avflatet på toppen der det vokser et stort bjerketre. Haugen har en litt avlang form (10 m x 13 m) og Høyden er 1–1,5 m.
Gravhaugen er fra jernalderen (500 fvt.–1050 evt.).

Gravhaugene fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilder:

Kulturminnesøk


Store norske leksikon

Gravhaugen sett fra sydvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

Kartet viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk