Tilbake til startsiden

Adressen er Guribysagveien 40. (Gårdsnr. 104, Bruksnr. 8)

Småbruket Nordli ligger sørøst for Guribysaga. Guribysagveien går over tunet. Plassen er avmerket på kart fra 1882.

Hans Guttormsen bygslet (leide) plassen i 1885 og fikk senere kjøpt småbruket. Han var sønn til Guttorm Larsen Søndre Åmot. I 1875 var han tjenestedreng på Østre By.

Sønnen, Maurits Nordli, var eier i 1939. Etter at Maurits Nordli døde, ble hans enke, Marit Nordli, eier av småbruket. Så overtok et av barna, som senere solgte stedet.

Småbruket Nordli er på ca. 78 dekar (mål) dyrket jord og ca. 15 dekar annen innmark.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

 

  

Gammelstua på Nordli 1970. Dette huset har trolig først stått på Simensplassen på Krokskogen og senere i nærheten av Tyttebærhaugen (på Søndre Dalsbråten også kalt Skredderstua). Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Nordli 1969. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek

Nordli ved Guriby

Nordli 2017. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no