Tilbake til startsiden

Adressen er Skolegata 10 og 12.

I Lommedalen hadde det lenge vært stor interesse for å få bygget et aldershjem da en alderhjemkommite ble nedsatt 28. april 1970.
Det ble en lang prosess for å få politikerne til å bevilge penger. Arbeiderpartiet beskyldte høyre for ikke å ville prioritere aldershjemmet. I 1976 bevilget imidlertid kommunen 250 000 kroner til kjøp av tomt og planlegging. Det ble også samlet inn mye penger. Ved arrangementer på Solhaug kom det inn 70 000 kroner og det kom 20 000 kroner fra en anonym giver. Hjemmet sto likevel ikke ferdig før i 1983. Da åpnet et flerbrukshus med boliger med service (21 hybler på
30 kvadratmeter) i første etasje, eldresenter i andre etasje, bibliotek i underetasjen og
8 aldersleiligheter på 50 kvadratmeter.

Huset er formet som en hestesko med hage i midten.
Arkitekt var Thomas Willoch, MNAL, Utbyggingsetaten. Byggherre var Bærum kommune.

Senere ble navnet på leilighetene endret til Lommedalen omsorgsbolig og var før 2020 leiligheter for personer med demens.
Navnet på eldresenteret ble endret til Lommedalen og Bærums verk eldresenter.

Leilighetene i Lommedalen omsorgsbolig ble fraflyttet da Carpe Diem demenslandsby ble åpnet i 2020. Før flyttingen av pasienter besto Lommedalen omsorgsbolig av 35 leiligheter med tre ulike utforminger. Størrelsene varierte fra ca. 35 kvadratmeter til 52 kvadratmeter. Leilighetene var fordelt på to etasjer. Hver enkelt beboer disponerte fritt sin leilighet, som ble leid umøblert. Boligen hadde standard som "livsløpsbolig", det vil si at leilighetene hadde entre, stue og soverom/sovealkove.  De små leilighetene hadde tekjøkken, de andre hadde kjøkkenkrok. Privat bod hørte til alle leilighetene.  Brannvarslingsanlegg og trygghetsalarm med to-veis-kommunikasjon var montert i alle leiligheter. Det var en liten hage med plass til bord og stol tilknyttet hver leilighet.

Det var i 2022 ikke endelig bestemt hva leilighetene skal brukes til. I 2023 disponerte polske arbeidere en del av leilighetene.

Senteret feiret 25-års jubileum i 2008. Da var fire gjenlevende fra den opprinnelige alderhjemkomiteens 10 medlemmer til stede. Det var Halstein Trulsrud, Hans Bakken, Liv Trulsrud og Hildur Bjerke.


Kilder:

Bærum kommune

Budstikka 10. februar 1975
Budstikka 17. februar 1975
Budstikka 13. mai 1975
Budstikka 21. desember 1976
Budstikka 21. oktober 2008
Budstikka 31. desember 2021

Lommedalen omsorgsbolig og Lommedalen og Bærums verk eldresenter
I denne bygningen lå Lommedalen omsorgsbolig. I høyre del ligger Lommedalen og Bærums verk seniorsenter. Bildet er tatt i 2022. Sett fra nord. Kilde: Google Maps