Tilbake til startsiden

Kelnerhytta. Senere privat hytte

Adressen er Kampeveien 124. (Gårdsnr. 105, Bruksnr. 39)

Hytta ligger rett syd for Kollevann. Se detaljkart.
Tomten ble fradelt Åmot. Restaurantarbeidernes idrettslag fikk skjøte i 1935.
I 2023 var hytta eid av en privatperson.

Hytta har vært kalt Kelnerhytta. Den hadde en viktig funksjon både i fredstid og i krigstid.
Se nedenfor.

I boka Norsk hotell- og restaurant-arbeider-forbund : 1931-1951 (se kildene nedenfor) står følgende (noe redigert):

Restaurant-idretten
I vårt forbunds historie tar arbeidet på de ymse kulturelle feltene en bred plass. Ett av dem er restaurant-idretten. Hva denne har hatt å si, ikke bare for en sunn helse hos de aktive utøverne, men og som allment oppdragende faktor, kan en neppe verdsette høyt nok. En særstilling i idrettsarbeidet inntar Oslo. Her har Restaurant-arbeidernes Idrettslag (R.I.L.) vært primus motor og et forbilde for andre steder som har tatt opp aktiv idrettsdyrking. R.I.L. ble stiftet 1. januar 1930. Men alt før den tiden hadde det vært drevet restaurantidrett. Det første tiltak var Kelnernes Idrettsklubb (K.I.K.), som seinere tok navnet «Odin». Et annet lag var Restaurantarbeidernes Idrettsforening (R.I.F.). Senere kom Kokkenes Idrettslag (Ild). Da forbundet ble stiftet høsten 1931, eksisterte det altså 3 idrettsorganisasjoner for hotell- og restaurantfolk i Oslo. Denne oppdelingen var klart nok ikke av det gode, og fra flere hold ble det derfor tatt opp arbeid for en sammenslutning. Denne skjedde høsten 1933, da R.I.F. og Ild gikk sammen. Første formann i den nye idrettssamskipnaden R.I.L. ble Reidar Andersen. I 1934 ble Alf Nyberg valgt til formann, og han har siden, med uvanlig dyktighet, skjøttet dette vervet uavbrutt helt fram til i dag (1951). I 1936 fikk R.I.L. eget banner. Laget har siden 1935 hatt en prektig hytte i Lommedalen. Idrettsfolkene våre har gjennom årene hevdet seg godt i konkurranser så vel her hjemme som i nabolandene.

Hytta under andre verdenskrig
Under andre verdenskrig (1940−1945) gjorde vår (forbundets) idrettsungdom en strålende innsats for landet. Den organiserte en egen milorg-gruppe, som opererte under navnet «Lurigjengen». Gruppen som sto under ledelse av kelner Thorleif Gullrud, hadde som hovedoppgave å ta imot slipp fra fly i Nordmarka. Under sitt lange illegale virke, som startet praktisk talt alt i 1940, opplevde gruppen mange spennende hendelser.
R.I.L.s hytte i Lommedalen gjorde ypperlig tjeneste som sentrum for det illegale arbeidet. Takket være sin mønstergyldige organisasjon, hadde R.I.L.-guttene etter forholdene små «tap» under frihetskampen. Thorolf Jacobsen og Knut Ertresvåg var blant dem som fikk lære Hitlers konsentrasjonsleirer å kjenne. Arne Wendel måtte dra over grensen til Sverige. Heldigvis kom de alle tilbake i god behold.

Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig.
Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando). Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje­operasjoner.


Kilder:

Medby, Johan. (1951). Norsk hotell- og restaurant-arbeider-forbund : 1931-1951. Utgitt av Norsk hotell- og restaurant-arbeider-forbund

Store Norske Leksikon

Grunnboka

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

Se også detaljkart
Hytta sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning-6641416
Slik så hytta ut i 2023. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s