Tilbake til startsiden

Telegrafhytta (DNTO-hytta). Senere privat hytte

Adressen er Kampeveien 126. (Gårdsnr. 105, Bruksnr. 29)

Hytta, som har vært kalt Telegrafhytta, ligger rett syd for Kollevann. Se detaljkart.
Den var i 2023 eid av en privatperson. I 2022 var det EL og IT Forbundet Klubb Telenor Telecom Solutions som eide hytta. Mange turgåere har observert et skilt der det står DNTO ved hytta. Betegnelsen er forklart i teksten nedenfor.

Hyttetomten ble fradelt Åmot, og Telegrafmennenes Landsforbund fikk skjøte i 1933.
Den norske teleorganisasjon (DNTO) var en organisasjon for teknisk personell i Televerket, tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge. Den ble opprinnelig stiftet i 1909 under navnet Telegrafmennenes Landsforbund. I 1983 skiftet den navn til DNTO. I 1988 gikk den sammen med Norsk Teletjeneste Forbund og dannet Tele- og Dataforbundet.
Tele- og Dataforbundet organiserte i hovedsak ansatte i Televerket, kystradiotjenesten, private telefonselskaper, NRK og NTB. Etter fusjonen ble det satt større fokus på å organisere ansatte i den voksende databransjen.
Høsten 1998 valgte forbundet å slå seg sammen med Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund til det nye EL og IT Forbundet.

Hytta ser ikke ut til å ha vært mye i bruk de siste årene før 2023.


Kilder:

Wikipedia

Grunnboka

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

 

Se også detaljkart
Hytta sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Slik så hytta ut i 2023. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning