Tilbake til startsiden

Extra Lommedalen

Adressen er Lommedalsveien 299. (Gårdsnr. 98, Bruksnr. 13)

Extra Lommedalen er en dagligvareforretning som ble etablert som Lommedalen Samvirkelag i 1958, og som da var en avdeling av Vestre Bærum Samvirkelag. Butikken leide lokaler av tidligere kjøpmann Andreas Krydsby i Lommedalsveien 312 til 2001, da de flyttet til nytt bygg på Lommedalsbussens tidligere eiendom. Samvirkelaget ble drevet som S-marked på 1990-tallet og omgjort til Coop Prix i 2001.

Bygget ble påført omfattende skader under en brann i desember 2009.

Et nytt forretningslokale, med 50 prosent større grunnflate, ble satt opp i 2011/2012. Dette bygget ble trukket lengre unna Lommedalsveien for å gi mer plass til parkering og for å gjøre inn- og utkjøringen mer trafikksikker. Coop Prix flyttet inn i første etasje i februar 2012, mens Nettbuss fikk underetasjen med inngang på baksiden av bygningen.

Forretningen ble omprofilert fra Prix til Extra i 2015.


Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale


Kilde:

Lokalhistoriewiki


 

Coop prix 2008. Kilde: Bærum bibliotek
Coop Prix Lommedalen brant i desember 2009. Kilde: Lokalhistoriewiki
Extra Lommedalen 2021. Bak bygningen er det (2021) oppstillingsplass for Norgesbuss.
Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning