Tilbake til startsiden

Storenga sykehjem

Se også detaljkart

Etter hvert som befolkningen på Jarområdet ikke lenger bare besto av barn og unge voksne, begynte man å tenke på å etablere et eget bosted for eldre som ikke kunne klare seg selv. Omkring 1960 startet vellet planleggingen av et sykehjem, men det var ikke så mange egnede tomter igjen. Valget falt på de det som var igjen av Storenga. Gårdens låve ble da brukt som lagerbygning for trelast- og isenkramforretningen Bærum Bygg som hadde forretningslokale i Flatlandbygningen på den andre siden av Storengveien. Det kom en del naboprotester mot dette tomtevalget, men vellet mente de ikke hadde noe annet valg. Den gamle drengestua og låven ble revet. Byggearbeidene startet i 1966, og Storenga sykehjem åpnet i 1967. Sykehjemmet lå omtrent der Storengveien 3 (nå Jarenga barnehage) ligger.

Bygningen ble oppført i grå betong, og skilte seg fra arkitekturen ellers i området. Det var nevøen til Johan Pedersen, den siste gårdbrukeren på Storenga, som var arkitekt for sykehjemmet.

Hjemmet ble den første tiden drevet av ekteparet Helena og Ellman Waagsether, og hadde plass til 42 eldre. Innleggelse skjedde gjennom Bærum kommune med offentlige refusjonsordninger.

Behovet for sykehjemsplasser endret seg over tid, og Storenga sykehjem vekslet mellom å være ordinært sykehjem og psykiatrisk sykehjem. Fra slutten av 1980-tallet var det psykiatrisk bo- og behandlingssenter (Distriktspsykiatrisk senter, DPS) og tilknyttet Blakstad sykehus. Bestyrer var Ole Waagsether, sønn av de første eierne. I 2007 ble dette senteret flyttet til Samvirkeskolen på Gjettum.

Etter at senteret flyttet, har Jarenga barnehage hatt lokaler på stedet. Denne barnehagen ble revet, og ny sto ferdig i 2021.


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Bærum kommune

Budstikka 2. mars 2007

 

 

 

 

Storenga sykehjem.
Kilde: Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel