Tilbake til startsiden

Storenga

Se også detaljkart

Storenga var en plass under Jar. Den lå der Vollsveien 44 ligger i dag.
(Gårdsnr. 38, Bruksnr. 529)

Husmennene på Storenga arbeidet på Jar mølle og Jar sag.

Johan Pedersen overtok Storenga omkring år 1900. Han hadde 100 dekar innmark og hadde fôr til 20 kuer og 5 hester. Han leverte melk til Oslo. Han hadde kjøring med hest og vogn for både Mustad og Løvenskiold, og han var en kraftkar som lett tok 100 kilo på ryggen.

Etter hvert overtok villabebyggelsen mye av gårdens areal, og Johan nedla det meste av gårdsdriften i 1925.

Senere hjalp Johan Pedersen til med å anlegge stien langs Lysakerelven.

Våningshuset på Storenga er fra siste del av 1800-tallet og står fortsatt. På tunet sto en mindre drengestue og en låve (langs Storengveien). Begge disse ble revet i 1965 i forbindelse med byggingen av Storenga sykehjem.

Storenga sykehjem ble bygget på Storengas grunn. Dette ble senere psykiatrisk bo- og behandlingssenter. Etter senteret flyttet, har Jarenga barnehage hatt lokaler på stedet. Denne barnehagen ble revet, og ny sto ferdig i 2021.


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

 

 

 

Låven på Storenga 1960, rett før den ble revet. Kilde: Bærum bibliotek

Ovenfor: Storenga 1960. Sett fra sydvest. Drengestua (til venstre) og våningshus. Låven ser vi litt av helt til høyre.
Kilde: Bærum bibliotek

Til høyre: Drengestua 1960.
Kilde: Bærum bibliotek

Storenga 2019. Våningshuset sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning