Tilbake til startsiden

Sletta

 

Se også detaljkart

Sletta (Sletten) var en husmannsplass under Jar.
Adressen i dag er Vollsveien 41. Her er (2022) våningshus og låve ganske godt bevart.
Sletta er antakelig den samme plassen som tidligere ble kalt Ødegården.

I 1865 bodde "Husmand og Saugmester" Andreas Haakensen med familie her. De hadde to kuer og en gris. Avlingen besto av bygg, havre og poteter.

På eiendommen lå også Haakinestua, oppkalt etter den kvinnelige beboeren Haakine. Hun var kjent for å samle drivved i Lysakerelven som hun dro opp den bratte bakken til stua si. Denne stua er nå revet.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Våningshuset på Sletta er det hvite huset midt i bildet. Vi ser låven til venstre for dette huset. Ytterst til venstre i bildet ser vi Jar skole. Jar sag lå nede ved elven rett bak Sletta. Bildet er tatt i 1961. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Sletta 2019. Sett fra Syd. Foto: Knut Erik Skarning