Tilbake til startsiden

Lillenga

 

Se også detaljkart

Adressen er Lillengveien 18. (Gårdsnr. 38, Bruksnr. 19)

Lillenga har antakelig også vært kalt Enga, og var tidligere en husmannsplass under Jar.

Våningshuset, som skal stamme fra 1790-tallet, står fortsatt, men er påbygget. Låve og fjøs er revet. Det fortelles at en byggmester brukte materialer fra fjøset til å bygge boliger i Lillengveien på 1920-tallet.

I 1865 bodde Haakon Knudsen med familie på plassen. De hadde fire kuer og fire sauer og dyrket hvete, bygg og poteter.

Den gamle ferdselsveien over Fåbru gikk forbi litt øst for plassen. Se egen omtale av veien.

Plassen har gitt navn til Lillengveien.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

 

Lillenga 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning