Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Adressen er Wedel Jarlsbergs vei 20. (Gårdsnr. 38, Bruksnr. 347)

I nær 800 år sognet de som bodde på Jar til Haslum kirke.

Etter hvert som utparsellering av villatomter i Østre Bærum økte på første halvdel av 1900-tallet, ble spørsmålet om bygging av egen kirke stadig mer aktuelt.

Arbeidet med å få oppført en kirke på Jar ble startet allerede i 1919 etter initiativ fra Malurtåsen vel. Å finne en riktig kirketomt tok lang tid. Både et område ved Storenga, og branntomten etter Søndre Malurtaasen ble foreslått, men av ulike grunner ble ingen av disse valgt. Det endte med at Østre Bærum sognestyre kjøpte den 18 dekar store eiendommen Jordbærhaugen av godseier Løvenskiold i 1936.

I 1938 ble det utlyst en arkitektkonkurranse for den nye kirken. Året etter ble utkastet "Tone" kåret til vinner. Det er et passende navn for en kirke som i alle år har vært fylt av mye musikk. Det var arkitektene Dagfinn Morseth, Wiel Gedde og Peer Qvam som sto bak vinnerutkastet.

På grunn av krig og byggerestriksjoner ble byggingen først satt i gang i 1958.

Kirken ble innviet palmesøndag 26. mars 1961 av biskop Johannes Smemo.

Kirken er en langkirke med høyt, bratt tak. Den har 460 sitteplasser. Hovedinngangen er i østgavlen, og i vestre del ligger koret. En lav fløy med birom forbinder kirkens vestre del med menighetssalen, som ligger nord for kirken.

På veggen over alteret henger en glassmosaikk utført av Sigurd Winge (se bilde).
Alteret er formet som en frittstående blokk av gul teglstein med marmorplate. Også alterkorset og lysestakene er utformet av Sigurd Winge. I dåpssakristiet er det et glassmaleri som er laget av kunstneren Veslemøy Nystedt Stoltenberg.

Opprinnelig hadde kirkerommet en litt dårlig akustikk, men det ble foretatt forandringer tidlig på 1980-tallet som medførte at akustikken ble svært god. Jar kirke benyttes hyppig til musikkinnspillinger, og det er stadig konserter i kirken.

Kirken ligger i kupert terreng. Området rundt kirken er parkmessig behandlet; det ble tidligere brukt av en menighetsbarnehage.

Kirken har et frittstående klokketårn (støpul) nær hovedinngangen, med to kirkeklokker fra Olsen Nauen klokkestøperi. Den største av de to klokkene veier 650 kilo og bærer inskripsjonene "Tro og tilbedelse" og "Ære være Gud i det høyeste". Den andre veier 400 kilo og bærer tekstene "Takk og tjeneste" og "Og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag".

I kirkeanlegget finnes også menighetshuset med to saler. Det er plass til ca. 100 mennesker i den store salen, og 40 i den lille. Lokalene leies ut til selskaper og arrangementer. Menighetshuset rommer også et moderne kjøkken, ungdomsrom og kontorer til ansatte.

I kirkens tilfluktsrom var det i en periode bibliotek.


Mer om kirker: Se Rik på historie s. 12


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Lokalhistoriewiki

Norges kirker

Jar menighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jar kirke 1979. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek

Jar kirke

Over: Kirkeskipet i Jar kirke 1970.
Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek
Til høyre: På veggen over alteret henger en glassmosaikk utført av Sigurd Winge.
Kilde: youtube.com

Ovenfor:
Jar kirke 2019. Sett fra nordøst.

Til venstre: Klokketårnet.

Foto: Knut Erik Skarning.