Tilbake til startsiden

Aspelund

 

Se også detaljkart

Aspelund var en husmannsplass under Jar. Adressen er Lillengveien 7.
Trolig stammer navnet fra en tidligere eier av stedet, ikke fra treslaget osp.

Aspelund er nevnt i skifteprotokoller fra 1755. I folketellingen fra 1865 omtales både Øvre og Nedre Aspelund, noe som tyder på at det lå to plasser her. Senere er bare én plass oppført.

Mot slutten av 1800-tallet bodde det noen unggutter på Aspelund som var beryktede slåsskjemper på Jar og Lysaker.

Bolighuset vi ser i dag, var opprinnelig våningshus på Aspelund. Huset er ombygget, men skal være fra 1700-tallet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Bærumskart

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

 

 

Aspelund 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning