Tilbake til startsiden

Ramstad stoppested

 

 

 

 

 

Tidligere fantes det flere stasjoner (stoppesteder) på Drammensbanen enn det gjør i dag. Myra, Strand og Ramstad ble alle åpnet i 1931 og nedlagt i 1973. Jong ble åpnet i 1959 og nedlagt i 1993.

Til forskjell fra en stasjon har et stoppested ikke sidespor og heller ikke stillverk for varsling av tog mellom stasjoner.

Ramstad stoppested lå mellom Høvik stasjon og Blommenholm stasjon på Drammensbanen.
Det lå 24 meter over havet.

Stoppestedet hadde privat billettsalg fra 1932 til 1964.

Da planene om stoppested ble presentert, sto ønske om satsing på jernbane med stasjoner som lå nær brukerne mot ønske om fri konkurranse i transportsektoren. Det var bussruter som fryktet nedleggelse hvis det ble for lett å ta toget.

Etter 1973 stoppet ingen tog på Ramstad, og stoppestedet ble offisielt nedlagt i 1978. Endringene i 1973 kom da det ble en større omlegging av ruteopplegget i forbindelse med åpningen av Liertunnelen.

Bygningene på stasjonen er revet.

Se egen omtale av Drammenbanen.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum bibliotek

Haave, Morten (2012): Myra holdeplass på Drammensbanen. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 52

  

Ovenfor: Ramstad stoppested 1971.
Sett fra vest, mot Oslo.

Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Trapp til plattform retning Oslo.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Ramstad stasjon 1940. Kilde: Bærum bibliotek