Tilbake til startsiden

Vestre og Østre trevilla

 

 

 

 

Dette er to trevillaene i sveitserstil fra 1888 som sto rett nedenfor Lille murgård. De ble flyttet i 2014 og står nå nord for Turnlokalet, rett ved Nedre Eidsvoll. Disse husene ble også kalt funksjonærvillaene.

Sveitserstilen har sitt utspring i romantikken og samtidens interesse for det ekte og naturlige. Den kom til Norge gjennom norske arkitekter som hadde studert ved tyske universiteter, og spredte seg raskt til de delene av landet som fikk jernbane med stasjonsbygninger i den nye stilen.


Kilde:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915−2015. Vellet

  

Vi ser Vestre trevilla til høyre på bildet, foran Lille murgård. Bildet er tatt i 1910 før trevillaene ble flyttet til området rett nord for Turnlokalet. Vi ser Turnlokalet til venstre i bildet. Kilde: Bærum bibliotek
Vestre og Østre trevilla sto tidligere til høyre på dette bildet, foran Lille murgård (det går huset til venstre). Se bildet nedenfor. Foto: Knut Erik Skarning
Vestre og Østre trevilla 2019. Foto: Knut Erik Skarning

 

Se også nestøverste kart på startsiden