Kalkovner og kalkbrudd ved Steinskogen gravlund

Kilde: norgeskart.no
Bilde 5. Kalkovn og kalkbrudd
Kart over kalkovner og kalkbrudd. Markørene på kartet har henvisninger til bildene nedenfor.
Kilde: Bærumskart
Bilde 4. Kalkovn
Bilde 6 og 7. Kalkovnen til Øverland gård
Bilde 8, 9 og 10. Kalkbrudd
Bilde 1, 2 og 3. Kalkovn og kalkbrudd
Steinskogen gravlund
Bilde 1. Bak dette skogholtet ved parkeringsplassen til gravlunden skal det ha ligget kalkovn og kalkbrudd. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 2. Slik ser det ut i dag (2019) der det skal ha ligget kalkovn og kalkbrudd. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 3. Mer detaljert bilde av området der det skal ha ligget en kalkovn og kalkbrudd. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning, 2019
Bilde 4. Rett ovenfor krakken skal det ha ligget en liten kalkovn. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning, 2019
Bilde 5. I skråningen til venstre i bildet skal det ha ligget kalkovn og kalkbrudd. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning, 2019
Bilde 6. I skogholtet til høyre skal det ha ligget en kalkovn. Sett fra vest.
Foto: Foto: Knut Erik Skarning, 2019
Bilde 7. Her skal Øverlands kalkovn ha ligget. Sett fra vest. Det går en liten sti sydover fra veien på kirkegården her. (ikke avmerket på kartet ovenfor). Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 8. Her ser vi kalkbruddet som ligger litt lengre nord, ved stien som er avmerket på kartet. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning, 2019
Bilde 9. Slik ser kalksteinen på stedet ut. Foto: Knut Erik Skarning, 2019
I svingen her går det en liten sti østover man kan følge 25 meter bort til stien som er stiplet på dette kartet. Den stiplede stien kan man så følge 50 m til kalkbruddet ovenfor.

Der Steinskogen gravlund ligger i dag var det flere kalkovner og kalkbrudd fra 1600-tallet. Det er vanskelig å se rester etter kalkovnene, men kalkbruddene ser vi som fordypninger i terrenget.

Kalkovnen til Øverland er avmerket på kartet ovenfor.
kulturminnesok.no er denne lokaliteten, som er lagt inn av Akershus fylkeskommune, beskrevet.

Se også Mer om kalkbrenning


Kilder:

Bærumskart

Nilsen, Karl. (1977) Kalkovner i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 18

Tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden