Tilbake til startsiden

Kalkbrudd sydvest for Øverland gård

Øverland Arboret
De brune markørene er kalkbrudd.
Se forstørrelser av kartet nedenfor.
Steinskogen gravlund
Øverland gård ligger til høyre utenfor kartet
Oversiktskart over kalkbruddene. Kilde: Kulturminnesøk
Forstørrelse av det øverste kartet. Noen av markørene på kartet har henvisninger til bildene nedenfor. Kilde: Kulturminnesøk
Bilde 2. Kalkbrudd
Bilde 3. Kalkbrudd
Bilde 4. Kalkbrudd
Bilde 1. For å komme til området med kalkbruddene kan man gå inn foran det røde gjerdet midt i bildet. Her er det en åpning i nettinggjerdet. Man kan også gå inn hovedporten til Arboretet ved Øverland. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 2. Slik så kalkbruddet lengst syd ut i 2019. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 3. Slik så kalkbruddet i sydøst ut i 2019. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 4. Slik så et av de nordligste kalkbruddene ut i 2019. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
En kalkstein fra den nordligste delen av området. De lyse feltene på steinen er kalk.
Foto: Knut Erik Skarning

I området sydvest for Øverland var det tidligere flere kalkbrudd fra tiden etter 1500-tallet. Kalkbruddene ser vi som store og tydelige fordypninger i terrenget.

Se også Mer om kalkbrenning


Kilde: Kulturminnesøk

Bilde 1