Tilbake til startsiden

Haga sag

 

Haga hadde sag i Øverlandselven. Sagen skar 800 bord i 1671 og 500 bord i 1686.

Senere, da sagene ble drevet med motorer, hadde Øvre Haga og Nedre Haga hver sin sag.

Under andre verdenskrig (1940−1945) brukte fangene på Grini fangeleir gårdssagen til Haga for å skjære materialer som ble brukt til all byggevirksomheten i fangeleiren.

Sagen som er avmerket på Detaljkart er det vanskelig å se synlige rester etter i dag.


Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki 

Se også Detaljkart