Tilbake til startsiden

Haslum sag, Haslumkvenna og Nes sag

Haslum sag
Haslum har, i perioder fra 1600-tallet og fremover, hatt sin egen bekkesag.
Sagen lå ved Øverlandelven, antakelig et lite stykke nedenfor Nesbroen der det største fossefallet ligger. Se Detaljkart
Sagen var en bondesag og kunne ikke skjære for eksport. Bordene kunne ikke kantskjæres. Bordene hadde altså uregelmessig kant, og dermed kunne man lettere kontrollere at de ikke ble eksportert.

Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen og om eksportrestriksjoner.

Haslumkvenna
Kvernhuset lå ved Øverlandelven, antakelig rett nedenfor Nesbroen, men ovenfor Haslum sag.
I en fortegnelse fra 1686 over kverner som ble skattlagt står det:
"Haslum, Erich, En ringe bekkekvern 1 ort, 12 skilling. Skatt." Se Detaljkart

Nes sag
Sagen lå ved Øverlandelven, antakelig rett nedenfor Nesbroen, men ovenfor Haslumkvenna. Sagen er nevnt i dokumenter fra 1611 i forbindelse med skattlegging. Se Detaljkart

Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen og om eksportrestriksjoner.


Kilder:

Mohus, Arne. (1996). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Bærumskart

Opplevelser langs Øverlandselva 

 

Nedenfor broen ved Nesveien er det en liten foss der en sag antakelig har ligget. Vannføringen kan være betydelig større enn da bildet ble tatt. Bildet er tatt i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart