Tilbake til startsiden

Furubakken pukkverk

Se også detaljkart

Parsellen der Furubakken pukkverk lå ble fradelt Haslum omkring første verdenskrig.
(1914–1918). Området har gårdsnr. 1 og bruksnr. 504.

Anlegget var opprinnelig et steinbrudd med kommunen som eier og bruker.
I 1923 var navnet Pukkfjeld Furubakken. Senere Fikk det navnet Furubakken pukkverk.

Fra 1947 leide kommunen ut steinbruddet til Helge Arnesen som sammen med to kompanjonger fikk etablert et pukkverk (et anlegg for knusing av stein) på stedet. De produserte pukkstein, kultstein (stein med størrelse 2 cm til 30 cm), havesingel og steinmel.

I 1952 ble driften innstilt på grunn av manglende ordretilgang, og i 1954 overtok kommunen driften av pukkverket. I 1956 overtok kommunen også utstyr fra det nedlagte Bråten Pukkverk, og dette utstyret, og en del arbeidere, ble overført til Furubakken. Etter kort tid ble Furubakken pukkverk lagt ned for godt.

Etter pukkverket ble nedlagt, var det fra 1968 til 2005 et Volkswagensenter på stedet. Her var det spesialverksted, delelager og salgsavdeling. Salgsavdelingen ble flyttet til Billingstadsletta og Skøyen i 2002.

På stedet er det planlagt å bygge 30 leiligheter som skal stå ferdige i 2023.

Veien som går mot høyre på bildet heter Hans Haslums vei. Den er oppkalt etter eidsvollsmannen Hans Haslum som var fra Vestre Haslum. Les mer om han under Vestre Haslum


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1996). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Slik så det ut i 2018 der Furubakken pukkverk lå. Foto: Knut Erik Skarning