Tilbake til startsiden

Villa Rosenlund og Café Rosenlund

Marie Saastad kjøpte i 1918 tomten som nå er Vestliveien 29 og 31. Tidligere het veien Elveveien. Marie Saastad bygget her et hus som fikk navnet Villa Rosenlund.

På 1920-tallet leide hun ut rom til "3 à 4 herrer med fast arbeide".
På samme tid drev hun også Café Rosenlund, der hun etter hvert fikk tillatelse til å selge alkoholsvakt øl (lagerøl).
Marie hadde tidligere drevet pensjonat, melke- og delikatesseforretning i Kristiania og avholdskafeen Vippetangen avholdskafé.

Kafédriften varte ikke så lenge. Marie drev imidlertid også med høns, ender, gjess og griser. Videre dyrket hun blomster, grønnsaker, frukt og bær som hun solgte.

Marie døde i 1949.

Kilde:

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658 

Se også Detaljkart
I dette området lå Villa Rosenlund og Café Rosenlund. Bildet er tatt i 2022.
Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning