Tilbake til startsiden

Furu

Se også detaljkart

Adressen er Furuveien 14. (Opprinnelig: Gårdsnr. 21, Bruksnr. 6)

Furu var opprinnelig en husmannsplass under Hosle. Den er avmerket på kart fra 1825.

I 1849 ble plassen solgt til skomaker Anders Pedersen, og gården ble nå en selveiergård.
Anders Pedersen var i 1851 medlem av Markus Thranes arbeiderforening på Lysaker.

Skolebestyrer Reberg, som drev Stabekk pensionatskole, var eier i 1939. Han drev et stort hønseri på gården. Dette brant ned et av de første årene av andre verdenskrig (1940−1945). Sønnen, Rolf Sandberg Reberg, bygget huset opp igjen. Det ble da brukt til industriformål, blant annet plastfabrikk og senere produksjon av dreneringsrør.
Det har også vært veveri på gården.

Den gamle og den nye bussgarasjen lå/ligger på tomta til Furu. Der den nye bussgarasjen ligger var det opprinnelig beitemark og senere frukthage. Se detaljkart


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Arve Furu, innehaver av Furu Smie

Arnstein Kirste. Bor i Furuveien 15 c. Har bodd i Bærum i 99 år (2018)

SEFRAK-registeret

 

 


 

 

Furu 2018. Sett fra øst. Vi ser hovedbygningen til venstre og drengestua til høyre. Bak drengestua lå hønseriet. Foto: Knut Erik Skarning
Furu 1971. Hovedbygningen sett fra sydvest. Huset er fra begynnelsen av
1800-tallet. Kilde: Bærum bibliotek