Haslum manufaktur og andre forretninger

Se også detaljkart

Adressen er Kirkeveien 92. (Gårdsnr. 1, Bruksnr. 258)

Haslum manufaktur lå på nedsiden av krysset der Nesveien tar av fra Kirkeveien.

Borghild og Nils Horni kjøpte tomt her i 1939 og bygget hus med manufaktur i første etasje, og leilighet i andre etasje. De solgte manufakturvarer samt dame- og herreklær.
Tannlege Haasted hadde også sin praksis i huset.

Borghild Horni hadde tidligere drevet manufaktur i kirkeveien 91 på den andre siden av Kirkeveien. Der ble det senere konditori. Se detaljkart

Fra 1950 het forretningen i Kirkeveien 92 Haslum Manufaktur og Skoforretning, med Astrid Berntsen som innehaver.

Fra 1959 overtok Nils Mortvedt.

Manufakturforretningen ble nedlagt i 1969.

Fra 1971 till 2012 holdt Brødrene Halseth til i huset. De drev med salg av blant annet feiemaskiner, brøytemaskiner og campingvogner.

Senere har blant annet Fakta Renhold AS, K3 Boligutvikling AS og UTE GLASS Glassrekkverk Spesialisten holdt til i bygningen.

Fra 2018 ble Kirkeveien 92 Eiendom eier av eiendommen.


Kilder:

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

lokalhistoriewiki (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Larsen, Morten. Asker og Bærum i gamle og nye bilder. Aschehoug forlag

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658


 

 

Haslum manufaktur 1969, da den ble nedlagt. Kilde: Bærum bibliotek
Her var det tidligere manufakturforretning. Bildet er tatt 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden