Tilbake til startsiden

Haslum Seniorsenter, tidligere Folkets hus

Se også detaljkart

Adressen er Nesveien 5. (Gårdsnr. 1, Bruksnr. 272)

Folkets Hus ble bygget på dugnad etter initiativ fra Haslum krets av Bærum Arbeiderparti, og åpnet i 1938. Det hele startet med at alle medlemmene betalte 10 kroner, slik at de fikk penger til å lage grunnmur. Deretter fikk de lån.
Dette skjedde i en "rød" tid på Haslum. Ved kommunevalget i 1928 var det 70% sosialistiske stemmer fra Haslum valgkrets, noe mer enn i resten av Bærum. Dette hadde sammenheng med utbyggingen av Tschudimarka (se under Haslum) og Bærumsbanen som kom på denne tiden.

I 1940 ble det opprettet førstehjelpstasjon i huset. Den var underlagt Røde Kors og ble ledet av en lege, men var egentlig et lokalt foretagende. Hjelpekorpset på 18 personer var rekruttert lokalt. De drev ukentlige øvelser, alt frivillig uten betaling.

Under andre verdenskrig (1940−1945) var Folkets hus senter for illegal virksomhet.

Huset ble etter hvert mindre brukt, og ble på slutten av 1960-tallet overtatt og satt i stand av Haslum Sanitetsforening. Foreningen drev helsestasjon og helse- og velferdssentral for eldre, en forløper for eldresenteret, fra 1972.

I en periode var det også skomakerverksted i huset.

I 1993 kjøpte Bærum kommune eiendommen og moderniserte huset. Brukerne bidro med betydelig dugnadsinnsats. Haslum Eldresenteret ble senere omdøpt til Haslum seniorsenteret.

Eldresentrene var i en periode omkring 2005 truet av nedleggelse på grunn av økonomiske problemer i kommunen. Imidlertid bøyde kommunestyret av for presset, blant annet etter demonstrasjoner gjennomført av eldre mennesker i Rådhusets borggård.
Sentrene ble ikke lagt ned, men de eldre måtte bære mer av byrdene selv i form av høyere egenandeler.

Kilder:

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

lokalhistoriewiki (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Folkets hus 1969. Kilde: Bærum bibliotek
Haslum Seniorsenter, tidligere Folkets hus, 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Innkalling til 10-års jubileumsfest 1982.
Kilde: Seniorsenterets arkiv
Forsiden på programmet for eldresenteret 1996